KrF gjør ingen nye grep

Kristelig Folkeparti faller på alle menings— målinger, men parti- ledelsen akter overhodet ikke å legge om kursen før valget neste høst.