Fordel med sammenslåing av politidistrikt

Politidistriktene i Sør-Rogaland blir slått sammen. Det burde skjedd for lenge siden, mener to Sandnes-advokater.