Miljølov har ligget på is i åtte år

Miljømyndighetene og regjeringen har i løpet av åtte år ikke klart å sette i kraft en lovbestemmelse som skulle gjøre det lettere å bekjempe ulovlig omsetning av fredet vilt.