Avslag for til sammen 38 bulgarere

Til sammen har 38 bulgarere så langt fått avslått sine søknader om asyl.