Førstestatsadvokat vil endre valgloven

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er opprørt over at han er ført opp på det anarkistiske Samfunnspartiets valgliste i Oslo. Qvigstad krever at loven endres, slik at man kan nekte å stå på en valgliste mot sin vilje.