Mange dro kortet i Sarons dal

Troens Bevis Verdensevangelisering kunne i år tilby de tilreisende til Sarons dal å gi gaver via betalingsterminal. Sommerstevnet innbrakte omkring 1 million kroner.