Norske klasebomber ble godkjent til bruk

Generalsekretær Eva Bjøreng i Norsk Folkehjelp er rystet over atForsvaret ikke har destruert sine egne klasebomber av eldre typeallerede.