Mer overtid fører til flere ulykker

Mer bruk av overtid, slik Høyre ønsker å åpne for, vil føre til flere alvorlig skadde og drepte i trafikken. Det går fram av en ulykkesrapport fra Sintef.