Offentlig sektor bør avgjøre valget

LO i Rogaland mener at hovedskillelinjene i valgkampen bør gå ved sykelønnsordningen og hvem som skal pleie oss når vi blir gamle.