Tryggest å føde på store sykehus

Risikoen for at nyfødte barn dør i løpet av den første måneden er høyere på en liten enn på en stor fødeavdeling, viser en norsk undersøkelse.