Hagen: Opprett asylmottak i nærområder

Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen synes det er meget fornuftig av Utlendingsdirektoratet å gjøre det mindre attraktivt for asylsøkere å komme til Norge.