Staten kommer bøndene i møte

Staten er villig til å bevilge mer penger over statsbudsjettet for å komme bondeorganisasjonene i møte under årets jordbruksforhandlinger.