Etterlyser 80 ferjemillionar

80 millionar ekstra kroner løyvde Stortinget i haust til å få nedprisane på ferjebillettar. Men storbrukarane av ferjene påVestlandet har ennå ikkje kunne gle seg over ei einaste ekstrasubsidiekrone.