Sushiløsning for rovdyr-kråkebolle

Den grønne kråkebollen truer artsmangfoldet langs norskekysten. Nå risikerer de små rovdyrene å ende opp på sushirestaurant.