Vil utvide fiskeblokade av Island og Færøyene

Fiskerinæringen i EU og Norge tar til orde for å blokkere sjømat fra Island og Færøyene. Bransjen mener øynasjonene setter uansvarlig høye makrellkvoter.