Legger ned forbud mot mikrofly av typen Rans S6

Norges Luftsportforbund har på bakgrunn av to dødsulykker vedtatt å sette alle mikrofly av typen Rans S6 på bakken inntil videre. Sola Mikroflyklubb har ingen fly av denne typen.