• Alkohol er det desidert mest misbrukte rusmiddelet blant bilførere som mistenkes for rus Lars Idar Waage

Metamfetamin øker sterkt

For første gang er metamfetamin registrert som det nest mest brukte rusmiddelet blant bilførere i Norge, bare slått av alkohol.