Datatilsynet skeptisk til politiutlevering til EU

Datatilsynet betegner det som urovekkende at politiet i Norge plikter å utlevere opplysninger som bare går på mistanker om lovbrudd, til EU-land.