Kronprinsparet får ikke hyret inn bonde

Kronprinsparet klarer ikke å få tak i forpakter som kan drive økologisk gårdsdrift på Skaugum.