Fallende influensakurve

Forekomsten av influensalignende sykdom som ble registrert på landets legekontorer og legevakter i uke 40, fortsatte å synke sammenlignet med foregående uker.