Ap ville utsette valgkampstarten ytterligere

Arbeiderpartiets ledelse ønsket å vente med valgkampstarten til etter den nasjonale sørgedagen 21. august, men fikk ikke gjennomslag hos de øvrige partiene.