• Det blir ikke store endringer i publisering av skattelistene.

Fortsatt offentlige skattelister

Skattelistene kommer etter alt å dømme fortsatt til å være offentlige, men det kan bli noen innstramminger. Forslag om anonymiserte lister, eller forbud mot offentliggjøring, vil ikke få flertall i Stortinget.