Stoler ikke på Spesialenheten

Nesten halvparten av de spurte i en ny undersøkelse tror ikke de ville fått rettferdig behandling hvis de hadde anmeldt eller klaget på politiet.