Oslo Frp foreslår barnetrygd for maks to barn

Foreldre skal bare ha krav på barnetrygd for de to første barna, foreslår Oslo Fremskrittsparti. De vil også ta barnetrygden fra familier som tjener over en million kroner.