Åpner luftrommet mellom Trondheim og Bodø

Luftrommet i Midt-Norge er åpnet for begrenset trafikk.