Høyesterett behandler omstridt utvisning

Utvisningen av en lesbisk asylsøker som skiftet seksuell legning skal tas opp i Høyesterett etter at ankeutvalget har henvist statens anke videre til behandling.