Pasienter må fortelle om plagene på venterommet

Pasienter i Østfold klager på at de ved flere legekontorer må forholde seg til legesekretæren i en skranke foran pasientene på venteværelset. Nå får legekontorene refs.