Fraråder nordisk register for fødselsnummer

Datatilsynet synes ikke det bør opprettes et felles nordisk system for fødselsnummer, slik Nordisk Råd går inn for.