Likestillingsombudet vil ha kjønnsnøytrale titler

Rådmann, lensmann, helsesøster og jordmor er blant yrkestitlene som likestillingsombudet vil ha endret til kjønnsnøytrale titler.