Flere alvorlige lovbrudd ved Sykehuset Asker og Bærum

En intern rapport om kirurgisk avdeling ved Sykehuset Asker og Bærum avslører flere alvorlige lovbrudd.