- Flytt kriminaliteten til Frognerparken

— Oslo sentrum er i ferd med å bli et sted hvor bare kriminelle trives, sier Akhenaton De Leon, som leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.