Solheim vil verne naturen nær der folk bor

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) vil verne nye naturtyper. Nå skal blomsterengene rundt om i landet skal reddes fra å gro igjen.