Klinikksjef: - For få velger naturlig fødsel

Altfor mange friske gravide velger å føde på fødestuer beregnet for fødsler med risiko. — Vi er kanskje blitt for overbeskyttende, mener jordmor Nina Schmidt på Ahus.