Vel 5 prosent av oss har bekostet kosmetisk kirurgi

1 av 20 voksne nordmenn har fått utført en kosmetisk operasjon som vi har betalt selv. Men tallet er meget usikkert.