Fradrag til tannhelse, diabetes, bolig- og bilstøtte

Regjeringen vil avvikle skattefradraget for personer med store sykdomsutgifter, og vil heller bruke pengene på tannbehandling, diabetesarbeid, bilstøtte til funksjonshemmede barn og Husbankens tilskuddsordninger.