Takker nei til rederfinansiering av diplomat

Dagen etter at det ble kjent at Norge skulle få sin første privatfinansierte diplomat har Utenriksdepartementet gjort helomvending.