Kraftig vekst i kommunenes gjeld

Norske kommuners gjeld har økt med 22 milliarder kroner i fjor. Dette utgjør en økning på 13,4 prosent og vil gi flere kommuner atskillig strammere rammer framover.