Nye erstatningsregler for boliger i veitraseer

Huseiere kan kreve at boligen innløses tidligere, kanskje flere år før en vei bygges og huset må rives.