SV mener helseministeren bryter løfte til funksjonshemmede

Sosialistisk Venstreparti vil arbeide for at helseministeren skal snu i spørsmålet om brukerstyrt personlig assistanse til funksjonshemmede.