Partistøttesaken vurderes av Økokrim

Økokrim vil i løpet av kort tid avgjøre om det skal åpnes politietterforskning mot Senterpartiet i den mye omtalte partistøttesaken.