• Ny forskning viser at førskolebarn forstår mye av sin sosiale verden. Illustrasjonsfoto: Anders Minge

Førskolebarn forstår sin sosiale verden

Barn fra tre til seks år har en velutviklet sosial bevissthet og har en tendens til å velge venner med lignende atferdstrekk som de selv har.