Slått ned av pasient - alvorlig skadd

En sykepleier ved Lovisenberg sykehus i Oslo er sendt til Ullevål etter å ha blitt slått ned av en mannlig pasient. Den kvinnelige sykepleieren er alvorlig skadd.