Kjell Landmark er død

Politiker og lyriker Kjell Landmark er død. Han ble 80 år gammel.