Reineiere i Nordland må slakte rein i Sverige

Reinere på Helgeland og i Salten må i høst til svenske slakterier for å få slaktet rein.