Juristgruppe skal ta opp kampen mot justismord

Norske jurister er i ferd med å etablere et norsk prosjekt etter modell av amerikanske Innocence Project, som har fått opphevet flere feilaktige dommer.