Ap fram på kommunevalgmåling

Arbeiderpartiet får høyere oppslutning enn ved forrige kommunevalg på en ny meningsmåling, mens Frp faller markert.