Utsetter omstridt kompetansekrav for lærere

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre opplæringsloven på flere punkter. Et omstridt forslag om at lærere må ha fagkompetanse i fagene de underviser i, er imidlertid utsatt.