Samler Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene

Regjeringen har besluttet å slå sammen Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene fra 1. januar 2012.