Vil anke trippeldrapsdommen til Høyesterett

Hålogaland lagmannsrett avviser anken fra 39-åringen som drepte tre personer i Tromsø i mars, og opprettholder dommen på 21 års forvaring med minstetid på ti år. Dermed ender saken sannsynligvis i Høyesterett.