Nye bispedømmeråd på plass

Etter en innfløkt valgprosess er de nye bispedømmerådene nå på plass. Kvinnene er i flertall blant lekfolkene som er valgt inn i rådene.